Ryszard Domagalski - Specjalista ds lokalizacji Luboń k. Poznania ul R. Maya 1
61 89 00 133
ryszard.domagalski@luvena.pl

Sylwia Kubala - Specjalista ds lokalizacji Luboń k Poznania, ul. Magazynowa 2-16
61 89 00 132
sylwia.kubala@luvena.pl

Patryk Szymański - Kierownik Działu Nieruchomości
61 89 00 130, tel. kom. 607 321 757
patryk.szymanski@luvena.pl

Jolanta Tulińska-Całujek - Zastępca Kierownika Działu Nieruchomości, Specjalista ds lokalizacji Poznań, ul. Hallera 6-8
61 89 00 131
jolanta.tulinska-calujek@luvena.pl