Park Przemysłowy Luvena to inicjatywa firmy Luvena S.A., która powstała na mocy porozumienia o utworzeniu i współpracy partnerskiej w ramach Parku Przemysłowego, którego sygnatariuszami są:

  1. Urząd Miasta Luboń, pl. Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń;
  2. Luvena S.A, ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń;
  3. Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Rubież 46, Poznań;
  4. Instytut Logistyki i Magazynowania, ul. Estkowskiego 6, Poznań;
  5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań;
  6. Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5, 60-965 Poznań.

Na zdegradowanych gruntach wykorzystywanych wcześniej pod produkcję artykułów chemicznych, jest tworzony nowoczesny Park Przemysłowy, proponujący doskonałe warunki rozwoju dla przyszłych klientów.

Lokalizacja Parku

Park zlokalizowany jest bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2 (odległość około 3 km od węzła Poznań-Dębiec) stanowiącej paneuropejski korytarz transportowy. Teren posiada własne bocznice kolejowe połączone z liniami objętymi Transeuropejską Siecią Towarowego Transportu Kolejowego relacji Poznań – Leszno – Wrocław.

Odległość od ścisłego centrum Poznania wynosi około 8 km w kierunku północnym. W odległości 15 km znajduje się Lotnisko Poznań Ławica.

Osoby pracujące na terenie Parku mają możliwość dojazdu z centrum Poznania 3 liniami autobusowymi, lub pociągiem podmiejskim. Odległość Parku do przystanku autobusowego wynosi około 50 m, odległość od dworca kolejowego to około 1000 m.


Plan Parku

PLAN_Lubon_Hale_03_2015_wer

Oferta

Oferta handlowa Parku skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw handlowych oraz produkcyjnych z terenu województwa wielkopolskiego oraz leżących w jego najbliższym otoczeniu.

Park dysponować będzie przy pełnym rozwinięciu nowoczesnymi magazynami i halami produkcyjnymi o łącznej powierzchni 75 000 m2, a także powierzchnią biurową w trzech budynkach klasy A o łącznej powierzchni 15 000 m2.


 

Powierzchnie odznaczać się będą dużą elastycznością pozwalającą wydzielić odrębne moduły, których minimalna powierzchnia magazynowa wynosi ok. 1000 m2, a powierzchnia biurowa 60 m2.

Budowa powierzchni pod indywidualne potrzeby klienta obywa się w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy.
W chwili obecnej Park Przemysłowy proponuje do wynajmu lub kompleksowej obsługi logistycznej (usługi przechowywania, konfekcjonowania, rozładunku, ważenia, transportu kolejowego itd.) ponad 42 000m2 powierzchni magazynowych i produkcyjnych.

Pierwszą z dużych inwestycji Parku była oddana do użytku 15 grudnia 2007 roku nowoczesna hala magazynowa o powierzchni 8400 m2, siatce słupów – 10,2m x 24m, wysokości w świetle – 10 m. Temperatura wewnątrz – 16 0C; nośność posadzki: 8 ton; pomieszczenia biurowe oraz socjalne wykonywane na indywidualne zamówienie klienta, w oparciu o uzgodniony projekt i standard wykończenia; doki hydrauliczne z bramami roletowymi i śluzą dla TIR – 1 szt./700 m2; bramy roletowe na poziomie 0 – H:3.5m S:3.5m podnoszone ręcznie /opcja elektrycznie/ – 1 szt./1500 m2; bocznica kolejowa – tak (odległość około 100 m), telewizja przemysłowa – tak, ochrona – tak, 24h.


Na początku 2012 roku Park Przemysłowy LUVENA sp. z o.o, zakończył realizację budowy w Luboniu drugiej hali, która oferuje najemcom nowoczesną powierzchnią magazynowo-biurową, gdzie świadczyć się będzie specjalistyczne usługi doradcze.

Park Przemysłowy LUVENA otrzymał dotację na realizację tej inwestycji w wysokości: 7 010 008,80 zł. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 1.4. „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji”. Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury Parku Przemysłowego Luvena w ramach restrukturyzacji przemysłowych terenów należących do Luvena S.A. (dawniej Zakłady Chemiczne Luboń S.A.). Dzięki realizacji projektu, Park Przemysłowy Luvena zyskał drugą nowoczesną halę usługowo – magazynowo – biurową, umożliwiającą zapewnienie powierzchni dla przedsiębiorstw, które chcą wdrażać innowacje w procesach logistycznych oraz kompleksowe wsparcie doradcze towarzyszące rzeczywistej działalności odbiorców parku.

Nowa hala oferuje 4670 m2 powierzchni magazynowej, 1694 m2 powierzchni biurowej oraz 503 m2 – usługowej.


Nasi klienci

Dzięki renomie elastycznego i nowoczesnego partnera gospodarczego Park Przemysłowy może w chwili obecnej pochwalić się sprzedażą usług dla ponad 100 klientów, wśród których znajdują się m.in. takie firmy jak:

Beton Bonus (materiały budowlane), Biurex (meble biurowe), Blumar (pralnie, farbiarnie), Cityrent Sp. z o.o. (maszyny budowlane), Dalkia Polska S.A. (ciepłownictwo), Eko-Serwis Sp. z o.o. (recykling), Eltel Networks Telecom Sp. z o.o. (telekomunikacja), Eurowelding (obróbka metali), Frambud Sp. z o.o. (artykuły budowlane), HKS Projekt Sp. z o.o. (projekty i budowa przenośników), Indykpol S.A. (zakłady drobiarskie), Poznańska Fabryka Urządzeń Sp. z o.o. (wentylacje), Instal Poznań Projekt Sp. z o.o. (konsulting), ITE Sp. z o.o. (telekomunikacja), Kruk S.A. (windykacja), Orion Construction S.A. (konsulting), Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (telekomunikacja), Premont Sp. o.o. (instalacje przemysłowe), Seifert Polska Sp. z o.o. (logistyka), Strabag sp. z o.o. (prace drogowe), Warbud S.A. (przedsiębiorstwo budowlane).

Plany rozwoju

Dzięki powodzeniu, jakim zakończyły się pierwsze dwa etapy rozbudowy Parku Przemysłowego, przystąpiono do projektowania trzeciego kompleksu magazynowego. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oferta wynajmu powierzchni magazynowych lub kompleksowej obsługi logistycznej, kierowana jest do klientów o średnich potrzebach powierzchniowych. W planach jest budowa magazynu o powierzchni 15 000 m2 przeznaczonego dla 12 potencjalnych najemców. Dodatkowo planuje się doprowadzenie do większej hali bocznicy kolejowej oraz wybudowanie rampy kolejowej o długości około 140 metrów.

Projektowane inwestycje spotykają się z dużym zainteresowaniem i istnieje wysokie prawdopodobieństwo podpisania umów najmu na wszystkie powierzchnie magazynowe i produkcyjne jeszcze przed rozpoczęciem budowy.

W niedalekiej przyszłości planuje się także budowę pierwszego w Polsce specjalistycznego magazynu chemicznego zgodnego z Dyrektywą Rady Unii Europejskiej – Seveso II. Magazyn budowany będzie dla potrzeb jednego najemcy, a jego powierzchnia użytkowa to około 8000 m2.

Przewiduje się, że budowa wszystkich hal magazynowo-produkcyjnych, przy obecnym tempie rozwoju, zakończy się po około 7-10 latach. Zgodnie z opracowaną przez Instytut Logistyki i Magazynowania koncepcją zagospodarowania terenów, Park Przemysłowy w Luboniu w jego pełnym rozwinięciu dysponować będzie około 75000 m2 powierzchni przemysłowej.


Kolejnymi etapami rozbudowy Parku Przemysłowego w Luboniu będzie także budowa powierzchni biurowych. Zakłada się, że powstaną trzy nowoczesne budynki klasy A, o łącznej powierzchni wynoszącej około 15000 m2.

Prowadzone rozmowy z przyszłymi najemcami wskazują, że teren Parku Przemysłowego, z dużym prawdopodobieństwem, w przyszłości będzie specjalizował się w obsłudze logistycznej sektora chemicznego.

Kontakt:

Luvena S.A.

ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń

WWW: www.luvena.pl

Patryk Szymański

Tel.: +48 61 8900 130, +48 607 321 757

e-mail: patryk.szymanski@luvena.pl