Obowiązuje od dnia 01.07.2018 r.

Nazwa JM Cena netto* płatna miesięcznie
ul. Romana Maya 1 ul. Magazynowa 6 ul. Magazynowa 10-16 ul. Chemików ul. Hallera 6-8
Energia elektryczna kWh Ogólna kwota netto
za energię elektryczną z faktury wystawionej przez zakład energetyczny, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Ogólna kwota netto
za energię elektryczną z faktury wystawionej przez zakład energetyczny, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Ogólna kwota netto
za energię elektryczną z faktury wystawionej przez zakład energetyczny, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Ogólna kwota netto
za energię elektryczną z faktury wystawionej przez zakład energetyczny, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Ogólna kwota netto
za energię elektryczną z faktury wystawionej przez zakład energetyczny, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Koszty dzierżawy łączy energetycznych kWh 0,08 zł 0,08 zł 0,08 zł 0,08 zł X
Woda miejska m3 4,43 zł Ogólna kwota netto
za wodę z faktury wystawionej przez zakład wodociągowy podzielona przez ogólna ilość zużytych mediów
4,43 zł 4,43 zł Ogólna kwota netto
za wodę z faktury wystawionej przez zakład wodociągowy podzielona przez ogólna ilość zużytych mediów
Koszty dzierżawy
sieci wodociągowej
m3 0,89 zł 0,89 zł 0,89 zł 0,89 zł X
Woda przemysłowa m3 3,32 zł X X X X
Podgrzanie wody m3 X 9,90 zł X X 9,90 zł
Nieczystości płynne z kanalizacji ogólnospławnej m3 6,03 zł Ogólna kwota netto
za nieczystości płynne z faktury wystawionej przez zakład wodociągowy, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
6,03 zł X Ogólna kwota netto
za nieczystości płynne z faktury wystawionej przez zakład wodociągowy, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Nieczystości płynne ze zbiornika bezodpływowego m3 Ogólna kwota netto za nieczystości płynne z faktury wystawionej przez firmę asenizacyjną, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów Ogólna kwota netto za nieczystości płynne z faktury wystawionej przez firmę asenizacyjną, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów Ogólna kwota netto za nieczystości płynne z faktury wystawionej przez firmę asenizacyjną, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów X Ogólna kwota netto
za nieczystości płynne z faktury wystawionej przez firmę asenizacyjną, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Energia termiczna opłata zmienna GJ Ogólna kwota netto za opłaty zmienne za gaz z faktury wystawionej przez
zakład dostawy gazu, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
26,68zł X X Ogólna kwota netto za opłaty zmienne za energię termiczną z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona prze sumę podliczników
Energia termiczna opłata stała m2 1,46 zł x X X Ogólna kwota netto za opłaty stałe z faktury wystawionej przez dostawcę podzielona przez sumę ogrzewanej wynajętej powierzchni.
Cena jednostkowa zostanie pomnożona razy ilość powierzchni ogrzewanej zajmowanej przez najemcę
Gaz kWh Ogólna kwota netto
za opłaty zmienne za gaz z faktury wystawionej przez zakład dostawy gazu, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów
Ogólna kwota netto za opłaty zmienne za gaz z faktury wystawionej przez zakład dostawy gazu, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów Ogólna kwota netto za opłaty zmienne za gaz z faktury wystawionej przez zakład dostawy gazu, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów X X
Sprzężone powietrze m3 0,10 zł X X X X

* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego.