Obowiązuje od dnia 01.02.2016 r.

Nazwa JM Cena netto* płatna miesięcznie
ul. Romana Maya 1 ul. Magazynowa 6 ul. Magazynowa 10 ul. Hallera 6-8
Miejsce parkingowe dla samochodu ciężarowego 3,5x18m szt. 300,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 400,00 zł
Miejsce parkingowe dla samochodu osobowego 2,5x5m szt. 100,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł
Internet łącze symetryczne 1 Mb/sek. 1,49 zł 1,49 zł 1,49 zł X
Koszty dzierżawy sieci informatycznej 1 Mb/sek. 12,42 zł 12,42 zł 12,42 zł X
Internet jednorazowa opłata aktywacyjna - 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł X
Wynajem miejsca na reklamę na tablicach infromacyjnych m2 48,00 zł 48,00 zł 48,00 zł 48,00 zł
Wynajem wózka widłowego z obsługą h 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł X
Usługa ważenia pojazdów na wadze wozowej szt. 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł X
Usługa przechowania towarów na paletach(wraz z rozładunkiem i załadunkiem) t 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł
Usługa transportu kolejowego na bocznicach szt. 200,00 zł X X X
przepustka osobowa (opłata jednorazowa) naklejka szt. 20,00 zł X X X
przepustka osobowa (opłata jednorazowa) naklejka+karta szt. 30,00 zł X X X
przepustka samochodowa (opłata za pół roku) szt. 120,00 zł X X X

* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego.